Arowana Asia

 
 
 
 
 
 
You are here:: Home
 
 

arowana-thailand [ถูกใจกด ]

อีเมล พิมพ์ PDF


ตรีพรฟาร์ม ฟาร์มอโรวาน่าระดับต้นๆของประเทศไทย
การเพาะพันธุ์ของฟาร์มตรีพรนั้น

ปลาในตระกูลอะโรวาน่าทั้งหมดเป็นปลาที่แพร่พันธุ์โดยการวางไข่ฟัก

http://arowana-thailand.com/

และเลี้องลูกในปาก( MOUTH INCUBATOR )ยกเว้น

ปลาอะราไพม่าซึ่งมีพฤติกรรมวางไข่คล้ายกับปลาช่อนในบ้านเราโดยอัตราการวางไข่

ของปลาอะโรวาน่าโดยทั่ว ๆ ไปจะอยู่ในช่วงระหว่าง 30-400ฟองโดยประมาณ

ไข่ปลามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว 0.5-1.5เซนติเมตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของปลาและ

ความสมบูรณ์ของไข่แต่ละฟองโดยไข่ของปลาอะโรวาน่าทางแถบอเมริกาใต้จะมีขนาดเล็กกว่าไข่ของปลาอะโรวาน่า

ทางแถบโซนเอเซียซึ่งไข่ของปลาอะโรวาน่าเงินและดำจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 0.5-0.8 เซ็นติเมตร

ในขณะที่ปลาอะโรวาน่าโซนเอเซียจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว1-1.5 เซ็นติเมตรโดยรูปทรงของไข่ปลาอะโรวาน่าเงินและดำ

จะมีลักษณะกลมรีคล้ายรูปไข่ส่วนไข่ของปลาอะโรวาน่าทางแถบโซนเอเซียจะเป็นรูปทรงค่อนข้างกลมขนาดและลักษณะ

คล้ายเมล็ดลำใยโดยไข่ของปลาอะโรวาน่าแต่ละชนิดจะมีสีสันคล้าย ๆ กันคือออกสีเหลืองหรือสีส้มอมเหลือง

 

ปกติไข่จะใช้เวลาในการฟักเป็นตัวราว 2-5 วัน

ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำในแต่ละช่วงว่าจะสูงหรือต่ำหากอุณหภูมิน้ำสูงไข่ก็จะฟักเป็นตัวเร็วขึ้ในธรรมชาติหลังจากพ่อแม่ปลา

ผสมพันธุ์วางไข่เสร็จแล้วพ่อแม่ปลาจะอมไข่และฟักลูกในปากโดยในขณะที่ปลาตัวเมียวางไข่ตัวผู้ก็จะว่ายคลอเคลียพร้อมกับปล่อยน้ำเชื้อออกมาผสมกับไข่ที่ตัวเมียเบ่งออกมยามที่ลูกปลาเริ่มฟักเป็นตัวใหม่ๆ

จะมีถุงอาหารสีส้มลักษณะคล้ายกับลูกโป่งใบเล็ก ๆห้อยติดอยู่ที่ใต้ท้องซึ่งถุงอาหาร

นี้จะค่อย ๆยุบตัวเมื่ออาหารสำรองในถุงถูกลูกปลาย่อยหมดแล้ว ในระหว่างนี้

พ่อแม่ปลาจะยังคงเลี้ยงลูกของตนไว้ในปากจนกระทั่งผ่านไปเป็นเวลาเดือนเศษเมื่อลูก

ปลาเริ่มสามารถช่วยเหลือตัวเองในการหาอาหารได้แล้ว พ่อแม่ปลาก็ จะผละจากไป

โดยในช่วงแรกลูกปลาที่เพิ่งแยกจากพ่อแม่จะจับกลุ่มรวมเป็น ฝูงลอยคออยู่ใกล้

ระดับผิวน้ำ แต่พอเริ่มโตขึ้นก็จะค่อย ๆ แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว

โดยจะเริ่มกัดทำร้ายกันเอง จนในที่สุดก็จะว่ายแตกฝูงกันไปคนละทิศละทาง

โดยจะยังจับกลุ่มกันเป็นฝูงย่อย ๆ ฝูงละไม่กี่ตัวซึ่งโดยมากจะพบแค่ฝูงละ3-5 ตัวเป็นอย่างมาก